A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 25 Февруари 2016  748

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 01.03.2016 г. (вторник) е графикът за събиране на разделно събраните отпадъци от РАЙОН І-ВИ, включващ улиците:

„Беловидово”, „Бреза”, „Крайречна”, „Родопи”, „Ропотамо”, „Росица”, „Хаджи Димитър”, „Хан Аспарух”, „Арда”, „Боровец”, „Васил Левски”, „Пенчо Славейков”, „Любен Каравелов”, „Люляк Орфей”, „Ангел Киряков”, „Бельо Златев”, „Бяло море”, „Връх Костадин”, „Заря”, „Разсечен камък”, „Тинтява”, „Яков Змейкович”, „Асен Шопов”, „Възраждане”, „Г.С.Раковски”, „Горски извор”, „Горски пътник”, „Диана”, „Кина и Никола Ефтимови”, „Костадин Фердинандов”, „Прогрес”, „Синчец”, „Стефан Караджа”, „Странджа”, „Дунав”, „Водолей”, „Тунджа”, „Христо Смирненски”, „Янтра”.

Предават се САМО ПЪЛНИ И ДОБРЕ ЗАВЪРЗАНИ ЧУВАЛИ, които е необходимо до 9,00 ч. да бъдат поставени на достъпно място, от вътрешната страна на входа към имота.

При обслужването, ще се предоставят нови чували от вида, който сте предали.

Изграждането на ефективна система за разделно събиране на отпадъците изисква всеки от нас да осъзнае, че е съществена част от ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ.
В тази връзка информираме, че Община Златоград ще води статистика за физическите лица, които ефективно събират разделно отпадъците си, от една страна и от друга, ще осъществява контрол на физическите лица, които не изпълняват задълженията си, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба № 5 за управление на отпадъците на Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития