A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 08 Февруари 2016  934

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124 и 125 от Закона за горите, е издадена Заповед № 39 от 04.02.2016 г. на Кмета на Община Златоград, с която е забранена пашата на селскостопански животни в определени горски територии, държавна собственост.ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № 39/04.02.2016 г. на Кмета на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития