A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 13 Октомври 2015  1319

Уважаеми жители на Община Златоград, уведомяваме Ви, че от 01 ноември 2015 година започва приемането на декларациите по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „Събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2016г. на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2016 година.
Краен срок за подаване на декларациите е 31 декември 2015 г.
От 01 ноември до 31 декември 2015 г. е срокът и за подаване от юридическите лица на декларациите по чл.20, т.1 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград, за определяне на такса „Събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2016г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци.
Декларациите, с указания за попълване, се получават от Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград www.zlatograd.bg

Декларациите се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, в сградата на Общинска администрация Златоград, по пощата или куриер на адрес: гр.Златоград, п.к. 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1.
Към декларациите, изпратени по пощата или куриер, се прилага документ за платена такса „Административно обслужване” по банкова сметка: IBAN – BG68STSA93008432230400, КОД – 448007, BRG – STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД , Община Златоград.ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед
Декларация по чл.20,т.1 и чл.21,ал.1,2 и 3 от Наредба №8 на Общински съвет Златоград
Декларация по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития