A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 11 Юни 2009  1235

Във връзка с предстоящите на 05 юли 2009 г. избори за народни представители и Решение № НС-65/19.05.2009 г. на ЦИК относно гласуване с подвижна избирателна кутия
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
уведомява, че избиратели с над 50 % намалена работоспособност ще могат да гласуват от домовете си, при условие че:
• имат трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение и
• са заявили желанието си да гласуват в „подвижна избирателна кутия” чрез саморъчно подписано писмено заявление /приложение № 9 от изборните книжа/ до кмета.
Във всяка избирателна секция на територията на общината ще може да бъде организирана „подвижна избирателна кутия”, когато най-малко 10 избиратели с трайни увреждания от една и съща избирателна секция, в срок до 20 юни 2009 г. са подали заявление в общинска администрация. Освен заявлението, избирателите с трайни увреждания трябва да представят и копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК/.

За допълнителна информация:
Тел. 2553, 4221


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития