A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 11 Юни 2009  1193


Във връзка с предстоящите на 05 юли 2009 г. избори за народни представители
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
уведомява, че избирателните списъци за изборите за народни представители на територията на общината са обявени.
В деловодството на общинска администрация Златоград
в срок до 20 юни 2009 г. ще се приемат заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място;
в срок до 20 юни 2009 г. ще се приемат заявления за гласуване на хора с увреждания в подвижна избирателна кутия.
в срок до 20 юни 2009 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.
в срок до 27 юни ще се приемат заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци;


За допълнителна информация:
Тел.: 03071/25 53; 42 21


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития