A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 06 Август 2010  1156

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,


Във връзка с настъпилите горещини, рекордно покачване на температурите и повишения риск от възникване на пожари в горите, служителите от Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” град Златоград приканва за по-отговорно отношение към горите, с цел недопускане на произшествия с непоправими последици. Свидетели сме в последно време на аномални температурни явления, както в нашата страна, така и в други страни по света и въпреки факта, че ние хората полагаме грижи за нашите гори не са редки случаите, в които нашата безотговорност и небрежност нанасят големи по размер щети, като най-сериозните от тях са предизвикването на горски пожари. Допускането на такова бездействие от наша страна застрашава не само живота и здравето на растителните и животинските видове, но в нередки случаи засяга и самите нас, което от своя страна ни натоварва с още по голяма отговорност за опазване на не само нашия живот и здраве, а и на всичко останало около нас, защото това, което природата съхранява, храни и ни дарява с години, хората със своята небрежност могат да разрушат за броени часове.
Районно Управление „Пожарна Безопасност и Спасяване” Златоград приканват всички, които пребивават в горите да спазват следните мерки за безопасност, чрез които ще се предотвратят евентуално възникнали пожари с непредвидими последици за горския фонд:
Да не се изгарят събраните горими отпадъци от земеделските земи в близост до горски масиви.
При излети на открито, паленето на огън да става само на обозначените и обезопасени места, далеч от горския фонд и се вземат мерки за изгасяване на огнищата след приключване на излета.
Да се избягва пушенето в горски масиви и хвърлянето на незагасени угарки от цигари, в близост до изсъхнала горска растителност.
Пчеларите, имащи кошери в близост до горски масиви, да вземат предпазни мерки за недопускане на пожари в горите при опушване на кошерите.
При забелязване или възникване на пожар, незабавно да се съобщи на телефон 160 и 112 в РУ „ПБС”- Златоград, като до пристигането на огнеборците се започне гасене на възникналото огнище.
При нужда от гасене на горски пожари да се включат всички хора, тъй като с това се намаляват огромните щети върху гората.
Необходимо е родителите и близките да обърнат особено внимание на децата при боравенето им с огнеизточници в близост до гората.

Гората е едно богатство за хората, така че наше задължение е да положим всички усилия, за да я опазим от въздействието на огъня.ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
120

Актуално
Предстоящи събития