A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 09 Февруари 2015  633

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 от Закона за горите, е издадена Заповед № 49 от 03.02.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която е забранена пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост, както следва:Кметство
Местност
Отдел и подотдел
Площ /ха/
1. с. Аламовци Карелска 63 б 4,4
Карелска 63 н 9,0
Карелска 96 е 14,7
Ломски дол 101 л 13,5
Общо: 41,6
2. с. Ерма река Бучовица 2 а 0,4
Бучовица 2 б 0,8
Мързянска застава 35 п 0,7
Мързянска застава 36 г 16,7
Мързянска застава 38 б 5,3
Гергова поляна 38 в 12,9
Гергова поляна 39 в 15,5
Флотация 43 е 0,5
Върбанови колиби 56 з 15,0
Върбанови колиби 56 л 13,1
Къртала 59 и 1,7
Къртала 62 ж 13,7
Къртала 62 и 2,1
Къртала 62 н 12,2
Общо: 110,6
3. гр. Златоград Ломски дол 105 и 1,0
Ломски дол 105 к 19,6
Хасидере 131 н 4,3
Хасидере 135 и 4,7
Хасидере 135 к 5,3
Хасидере 136 а 8,0
Хасидере 136 и 4,2
Хасидере 138 б 3,3
Хасидере 137 ж 16,7
Мотушеви колиби 153 м 6,3
Мудрево 191 п 3,2
Байраматско 193 н 9,0
Лескови колиби 516 д 13,0
Курбанище 519 е 9,2
Вълчанов дол 118 и 15,8
Вълчанов дол 118 л 3,3
Вълчанов дол 119 а 2,1
Гоговото 124 б 2,7
Гоговото 124 г 4,3
Гоговото 124 з 1,0
Гоговото 124 ф 2,0
Общо: 139,0
4. с. Долен Мудрево 191 б 11,1
Мудрево 191 в 3,9
Мудрево 191 г 13,2
Общо: 28,2
5. с. Старцево Бодурови колиби 24 а 17,4
Бодурови колиби 24 б 0,5
Бодурови колиби 24 в 1,2
Бодурови колиби 24 г 5,7
Бодурови колиби 24 д 9,8
Бодурови колиби 24 е 2,0
Бодурови колиби 24 ж 0,6
Бодурови колиби 24 з 0,5
Бодурови колиби 24 и 0,8
Бодурови колиби 24 к 7,9
Бодурови колиби 24 л 2,0
Бодурови колиби 24 м 1,4
Бодурови колиби 24 н 8,4
Бодурови колиби 24 о 0,9
Бодурови колиби 24 п 2,9
Бодурови колиби 24 р 0,3
Бодурови колиби 24 с 0,9
Бодурови колиби 25 б 9,7
Бодурови колиби 25 в 4,3
Бодурови колиби 25 г 1,2
Бодурови колиби 25 д 0,4
Бодурови колиби 25 е 2,3
Бодурови колиби 25 ж 11,2
Бодурови колиби 25 з 3,3
Бодурови колиби 25 и 2,0
Бодурови колиби 25 к 23,8
Бодурови колиби 25 л 1,2
Общо 122,6
6. с. Фабрика Бодурови колиби 25 а 4,5
Общо 4,5
ОБЩО: 446,5ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития