A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 07 Април 2016  791

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 11.04.2016 г. (понеделник), по график, се събират разделно събраните отпадъци от РАЙОН І І-ри, включващ улиците:
„Вихър”, „Еделвайс”, „Ерма”, „Младост”, „Албена”, „Антон Страшимиров”, „Ахрида”, „Братя Родопски”, „Граничар”, „Гривица”, „Елена Крахтева”, „Кокиче”, „Крайречна 2”, „Миньорска”, „Пеньо Пенев”, „Първи май”, „Рожен”, „Рупите”, „Сирко Станчев”, „Тракия”, „Шипка”, „Виктор Юго”, „Делю Войвода”, „Евгения Пачилова”, „Клокотница”, „Марица”, „Плиска”, „Стефан Стамболов, „Цар Калоян”, „Черно море”.

Предават се САМО ПЪЛНИ И ДОБРЕ ЗАВЪРЗАНИ ЧУВАЛИ, които е необходимо до 9,00 ч. да бъдат поставени на достъпно място, от вътрешната страна на входа към имота.
При обслужването ще се предоставят нови чували от вида, който сте предали.
Информираме Ви, че Община Златоград ще води статистика на домакинствата ПРЕДАЛИ или НЕ разделно събрани отпадъци. Обобщената информация, в края на годината, ще бъде определяща за размера на такса битови отпадъци за 2017 г., като за домакинствата неучаствали в системата за разделно събиране на отпадъци, размерът на таксата ще бъде по-висок.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития