A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Резултати от дейността на "четири лапи" в Златоградвторник, 13 Октомври 2015  832

Резултати от дейността на В периода 04.10.2015 г. – 10.10.2015 г. между Община Златоград и Фондация „Четири лапи” се реализира нов съвместен проект с цел ограничаване на популацията на безстопанствените животни – кучета и котки, чрез прилагането на кастрацията, като единствен доказано ефективен метод.
Това е четвъртият ни съвместен проект с Фондация „Четири лапи”, като за предходните три проекта, реализирани през 2011, 2013 и 2014 г., на територията на Община Златоград са кастрирани над 130 кучета.
В хода на проекта от 04.10.2015 до 10.10.2015 г. на територията на общината бяха обработени 69 броя безстопанствени и дворни животни – кучета и котки. Манипулациите се извършваха в специално оборудвана мобилна амбулатория, разположена в двора на ветеринарната лечебница, в гр. Златоград. Обработени бяха 44 броя кучета, от които 41 броя (25 бр. женски и 16 бр. мъжки) бяха кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани против бяс, а останалите три бяха подложени на лечение.
В хода на проекта се обработиха и 25 бр. котки, като 21 от тях (19 бр. женски и 2 бр. мъжки) се кастрираха, а останалите бяха подложени на лечение.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
119

Актуално
Предстоящи събития