A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Ремонтира се Здравната служба в село Доленчетвъртък, 08 Декември 2022  229

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

 

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, в месец декември 2022 г. приключи основният ремонт на сградата на здравната служба в село Долен. Стойността на ремонтните дейности е 124 590 лева.
Направена е нова покривна конструкция, ремонт по фасадата на сградата, комини, изградена е мълниезащитна инсталация, монтирана е нова PVC дограма на прозорците, вратите са подменени с нова дограма, външното стълбище е ремонтирано. Във вътрешните помещения също е извършено обновяване – ново медицинско оборудване и обзавеждане. 
С обновената сграда на здравната служба в селото ще се подобри и качеството на здравните услуги, които получават жителите на населеното място.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития