A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регионална здравна инспекция препоръчва!петък, 09 Февруари 2018  2423

Във връзка с констатирани случаи на заболявания на вирусен хепатит тип А, представители на Регионална здравна инспекция Смолян, днес посетиха образователните и здравни институции в град Златоград.
Вирусният хепатит тип А е характерен за есенно-зимния сезон и започва със смущение в храносмилателната система, както и с грипоподобни оплаквания.

Инспекторите от здравната инспекция препоръчаха следните мерки за ограничаване разпространението на хепатит А:

1. При всяко неразположение сред контактните следва незабавно да се търси лекарски съвет за установяване на причината.
2. Когато в семейството се открие болен от вирусен хепатит, той трябва да постъпи в болница за лечение и изолация.
3. Членовете на семейството, които са били в контакт с болния, подлежат на медицинско наблюдение за 45 дни (личните лекари извършват необходимите изследвания през този период).
4. Съдовете за храна, приборите за хранене, личните вещи на болния се обеззаразяват.
5. Измиването на ръцете преди хранене и след ползване на тоалетна е от първостепенно значение за предпазване от заболяване.

За предпазване от заболяване е необходимо:

- Ранно откриване и изолиране на заразения;
- Спазване на изрядна хигиена при ползване на тоалетната и приготвяне на храна;
- Провеждане на качествена дезинфекция при производство и реализация на хранителни продукти;
- Обилно измиване на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид;
- Поддържане на висока обществена и лична хигиена, особено от работещите в рискови за здравето обекти – хранителни, детски и здравни заведения;
- Да не се ползва вода за пиене от съмнителни водоизточници.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития