A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регионална здравна инспекция информира!четвъртък, 22 Февруари 2018  2203

Регионална здравна инспекция гр. Смолян, информира, че на интернет страницата й
http://www.rzi-smolyan.com/project/radon.html, може да се запознаете с Националната програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население.

От там също ще може да научи какво представлява радонът, от къде прониква в сградите, как се измерва и какви са мерките за намаляване на риска, клип и сканирана брошура с много полезна информация по темата.

Освен това, ще се получава и актуална информация за резултатите и дейностите по Националната програма.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития