A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Реформата във водния сектор започва от Област Смолянпетък, 11 Септември 2015  827

Реформата във водния сектор започва от Област Смолян На 10.09.2015 г., Община Златоград и почти всички общини от Смолянска област, подкрепиха Областния управител в инициативата да бъдем първата област, подписала договор между Асоциацията по ВиК и ВиК оператор в страната. Договорът, който е за период от 15 години, включва стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията на територията на всичките десет общини от Област Смолян, които членуват в асоциацията.
С този акт се дава право на ВиК – Смолян да кандидатства пред Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. за финансиране на проекти за водоснабдяване и канализация в областта. Това ще направи възможно реализирането на инвестиции с индикативна стойност около 50 млн. лв. през първите години на програмния период, уточни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, Николай Нанков, който присъства на официалното подписване на договора. Той заяви, че благодарение на проявената активност Област Смолян разполага с прединвестционно проучване за трайно подобряване на състоянието на водоснабдителната и канализационна инфраструктура и за по-високо качество и ефективност на ВиК услугите на територията на областта.
Според подписания договор ВиК – Смолян се ангажира да поддържа съществуващите системи, да изгради нови съоръжения и да направи капиталови инвестиции, в размер на минимум 13,5 млн.лв. Дружеството се ангажира да разшири водоснабдителната мрежа, включвайки нови потребители и да намали загубите на вода.
Операторът ще изпълнява тези задължения на територията на всичките десет общини от Област Смолян, които членуват в асоциацията: Смолян, Златоград, Чепеларе, Девин, Мадан, Рудозем, Неделино, Доспат, Борино и Баните.
Основно финансовият ресурс от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” ще бъде насочен за реализацията на инвестиционните проекти във ВиК сектора на всички общини, включително и за проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Златоград” , който е на стойност 18 млн. лв.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития