A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Разделно събиране на отпадъци в с. Старцевовторник, 06 Декември 2016  890

На основание чл.59 от Наредба № 5 на Общински съвет Златоград, за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, във връзка с разширяване обхвата на системата за разделно събиране в общината, Кметство Старцево уведомява жителите на с.Старцево, че от 01 януари 2017 г., в селото стартира система за разделно събиране на отпадъците.


За целта, служители от кметството ще обходят всяко домакинство, ще предоставят специализирани чували за разделно събиране на отпадъците от опаковки (пластмасови и метални, хартиени и картонени и стъклени), както и информационни материали с указания за начина на разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му.


На територията на кметството са определени седем събирателни пункта, на които всяко домакинство от съответната улица, веднъж месечно, съгласно график, ще предава пълните чували с разделно събраните отпадъци:


ПУНКТ №1  „Спирка Малка махала” – предават домакинствата от  улиците:

„Изгрев”,  „Акация”,  „Гео Милев”,  „Топчиеви поляни”,  „Бреза”,  „Васил Левски”- от № 01 до № 06,  „Д-р Петър Берон”.


ПУНКТ №2   „Моста Долна махала” -  предават домакинствата от  улиците:

„Крайречна”,  „Васил Левски”- от № 06 до № 29, „Беловидово”,  „Велики Преслав”,  „Средец”,  „Плиска”,  „Люляк” от № 01до № 15,  „Малина” от № 01до № 06,  „Миньорска”,  „Царевец”,  „Пеньо Пенев” - от № 01 до № 06


ПУНКТ №3  Кръстовище на ул.”Пеньо Пенев” и ул. „ Първи май”-  предават домакинствата от  улиците:

„Пеньо Пенев” - от № 07 до № 20,  „Първи май”,  „Хан Аспарух”,  „Спартак”,  „Пирин”,  „Миньорска- от № 08 до № 25”,  „Черно море”.


ПУНКТ №4 „Езилева падина” -  предават домакинствата от  улиците:

„Антон Страшимиров”,  „Кольо Фичето” от № 37 до № 60,  „Орфей от № 23 до № 22,”,   „Ален мак”.


ПУНКТ №5 „Дере ул.”Орфей”(под джамията) -  предават домакинствата от  улиците:

„Кольо Фичето” от № 19 до № 36, „Заря”, „Иглика”,  „Орфей” от № 01 до № 12,  „Студенец”, „Кирил и Методий”.


ПУНКТ №6 „Спирка „Бели камъни” -  предават домакинствата от  улиците:

„Граничар”, „Елица”,  „Васил Левски” от № 77 до № 97,  „Здравец”,  „Кольо Фичето” от № 01 до № 18, „Маврузия”, „Бели камъни”, „Кокиче”, „Върбица”, „Тракия”, „Оловото”.


ПУНКТ №7 „Игрище на СУ „Княз Борис І” -  предават домакинствата от  улиците:

„Балканска”, „Велико Търново”,  „Люляк” от № 15до № 57,  „Любен Каравелов”,  „Делю Войвода”, „Васил Левски” от № 30 до № 76, „Люлин”, „П.К.Яворов”, „Родопи”, „Малина” от № 07 до № 11, „Възход”, „Прогрес”, „Петър Табаков”.


 Обхождането на домакинствата ще се извършва поетапно и по улици, определени за съответния събирателен пункт и ще стартира на 14 декември 2016 год. В случай, че в домакинство не е намерен представител, се предоставя възможност чувалите и информационните материали да се получават в сградата на Кметство Старцево,  телефони: 0885 252872, 0897 000763.


За номера на събирателния пункт и графика на предаване на пълните чували, домакинствата ще бъдат осведомени на място, при раздаване на материалите.


Телефони за допълнителна информация и контакт - 0885 252872;  0897 000763


Кметство Старцево


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития