A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Разделно събиране на отпадъци в с. Доленсряда, 14 Декември 2016  981

На основание чл.59 от Наредба № 5 на Общински съвет Златоград, за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, във връзка с разширяване обхвата на системата за разделно събиране в общината, Кметство Долен уведомява жителите на с.Долен, че от 01 януари 2017 г., в селото стартира система за разделно събиране на отпадъците.

За целта, служители от кметството ще обходят всяко домакинство, ще предоставят специализирани чували за разделно събиране на отпадъците от опаковки (пластмасови и метални, хартиени и картонени и стъклени), както и информационни материали с указания за начина на разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му.

На територията на кметството са определени 7 бр. събирателни пункта, на които всяко домакинство от съответната улица, веднъж месечно, съгласно график, ще предава пълните чували с разделно събраните отпадъци:

Пункт №1 „Спирка до джамията” – предават домакинствата от улиците:
„Васил Левски” от № 31 до № 77 и от № 54 до № 130; „Изгрев” от № 04 до № 44 и
от № 01 до № 35: „Надежда”; „Люляк”; „Малина”; „Здравец”; „Бистрица” № 01 до № 03.


Пункт №2 „Магазин Дичо Сапунджиев” - предават домакинствата от улиците:
„Бистрица” от № 06 до № 36; „Прогрес”; „Шипка”; „Кокиче”.


Пункт №3 „Сградата на кметството” - предават домакинствата от улиците:
„Васил Левски” от № 01 до № 29 и № 02 до № 30; „Изгрев” от № 46 до № 54; „Младост”; „Орфей” от № 09 до № 29 и от № 28 до № 36; „Христо Ботев” от № 01 до № 11 и № 02 до
№ 08; „Делю Войвода”.


Пункт №4 „Шивашки цех на Свобода-64” - предават домакинствата от улиците:
„Орфей”от №01 до № 05 и от № 04 до № 20; „Иван Вазов”; „Христо Ботев” № 10 до № 30 и от № 15 до № 35.


Пункт №5 „Магазин Асен Бадатлиев” - предават домакинствата от улиците:
„Христо Ботев” от № 37 до № 109 и от № 32 до № 66; „Рожен”; „Родопи”.


Пункт №6 „Клуб махала Станкова” - предават домакинствата от
махала „Станкова”Пункт №7 „Обръщач махала Доганица” - предават домакинствата от
махала „Доганица”


Обхождането на домакинствата ще се извършва поетапно и по улици, определени за съответния събирателен пункт и ще стартира на 14 декември 2016 год. В случай, че в домакинство не е намерен представител, се предоставя възможност чувалите и информационните материали да се получават в сградата на Кметство Долен.

За номера на събирателния пункт и графика на предаване на пълните чували, домакинствата ще бъдат осведомени на място, при раздаване на материалите.
Във връзка с въвеждането на Система за разделно събиране на отпадъците в село Долен, Общинска администрация Златоград обявява графиците за предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата в с. Долен, за 2017 год.

Телефон за допълнителна информация и контакт – 0888 589 536


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Информация за разделно събиране на отпадъци в село Долен
Годишен График Пункт 1
Годишен График Пункт 2
Годишен График Пункт 3
Годишен График Пункт 4
Годишен График Пункт 5
Годишен График Пункт 6
Годишен График Пункт 7


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития