A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Районен съд Златоград бе избран да бъде съд-моделпонеделник, 04 Март 2013  1118

Районен съд Златоград е едно от трите районни съдилища, избрани да участват като съдилища-модели в изпълнението на проект „Правосъдието – приятел на детето”, който се осъществява от фондация „Международна социална служба-България” и фондация „Детски правен център-България”. Другите две съдилища, в които ще се реализира проекта са Районен съд Бургас и Районен съд Велико Търново.
Проектните дейности предвиждат изготвянето на минимални стандарти, които гарантират правосъдие-приятел на детето, чрез разработването на програми за обучение на магистрати и социални работници, участие в предвидените базисно и специализирано мулти-дисциплинарно обучение, адаптирането на съдебни зали, специализация на съдебни състави, разработването и предоставянето на интегрирани услуги, които подкрепят детето и неговото семейство преди, по време и след приключване на съдебното производство, както и в разработването и разпространението на информационни материали за деца, които участват в съдебни производства, в областта на гражданското правораздаване.
Поради големия интерес сред съдилищата (общо 34 районни съдилища са изпратили попълнени въпросници с желание да бъдат включени в проекта), в обученията ще бъдат допълнително поканени да участват по един съдия от районните съдилища в следните градове - Разград, Козлодуй, Петрич, Благоевград, Дулово, Бяла Слатина, Берковица, Хасково, Разлог, Смолян, Карлово и Пловдив.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
32
понеделник, 21 Ноември 2022
42

Актуално
Предстоящи събития