A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проведе се учение за гражданска защитапетък, 20 Ноември 2009  1585

Проведе се учение за гражданска защитаДнес, 20.11.2009 година се проведе общинско учение за организиране защитата на населението от гр. Златоград при възникване на бедствие.
Темата на учението бе: „Дейност на органите за управление и частите от Единната спасителна система за организиране и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при наводнение”.
Учението започна с тренировка на общинския щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. Основната цел бе да се провери заложената схема и организацията на работа при оповестяването на Щаба за координация на кмета на общината и да се създадат навици в ръководния състав за реагиране при получаване на сигнал за бедствие.
Заявено бе, че е от особено значение времето за свикване на координационния щаб и вземане на решение, съобразно обстановката. Още повече, че при наводнение в планински район скоростта на оттока е висока и разрушителната сила на водата за кратко време нанася големи щети. Населението на Златоград помни наводнението от 1996 година, когато в следствие падналия пороен дъжд, около 200 литра на кв.м., на територията на общината се създава бедствено положение. Наводнението нанася големи щети – разрушени мостове, подпорни стени, ВиК съоръжения, телефонни връзки, енергосъоръжения, отнесени пътища от третокласна и четвъртокласна общинска пътна мрежа в общината, подровени основите на жилищни сгради. Водната стихия отнема три човешки живота. Необходими са били много средства и труд, за да се върне поне отчасти предишния облик на града.
За да се създадат навици и умения за реагиране в бедствено положение бяха проведени спасителни дейности в седем участъка от речните корита на река Върбица и притока ѝ Голяма река. По време на практическите действия се демонстрираха различни способи за спасяване на хора, както и дейности като превантивна мярка за намаляване на последствията от наводнение.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
32
понеделник, 21 Ноември 2022
42

Актуално
Предстоящи събития