A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАчетвъртък, 29 Април 2021  258

          ПРОЕКТ НА 

ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТАНА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствени кучета

на територията на община Златоград.

 

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Програма


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития