A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕпонеделник, 24 Август 2020  357

ПРОЕКТ НА  


на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация


/приет с Решение № Ж 711/06.03.2018 г. на Общински съвет Златоград, изменен и допълнен с Решение № З 31/27.01.2020г. на Общински съвет Златоград, изменен и допълнен с Решение № З 124 / 30.06.2020г., публикуван на официалната интернет страница на Община Златоград на 17.07.2020г., в сила от 21.07.2020г./


 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация/приет с Решение № Ж 711/06.03.2018 г. на Общински съвет Златоград, изменен и допълнен с Решение № З 31/27.01.2020г. на Общински съвет Златоград, изменен и допълнен с Решение № З 124 / 30.06.2020г., публикуван на официалната интернет страница на Община Златоград на 17.07.2020г., в сила от 21.07.2020г./.


Вносител:
ЕМИЛ ХУМЧЕВ
Председател на Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник за изменение и допълнение


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития