A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕчетвъртък, 21 Май 2020  317

ПРОЕКТ НА

Правилник

за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

/приет с Решение № Ж 711/ 06.03.2018 г. на Общински съвет Златоград, изменен и допълнен с Решение № З 31/27.01.2020г. на Общински съвет Златоград/


На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в 30 – дневен срок от  публикуването на настоящото обявление на интернет – страницата на Община Златоград – www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник в деловодството на  Общински съвет Златоград с адрес: 4980, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 или изпратени на е-mail: obs_zlatograd@abv.bg.


Вносител:


ВЛАДИМИР ЛИКОВ


Общински съветник


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник за изменение и допълнение


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 29 Май 2023
36

Актуално
Предстоящи събития