A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКсряда, 04 Май 2016  803

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящият проект на Правилник за предоставяне на средства от Фонд “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, жители на Община Златоград, да направят предложения и да изразят становища по проекта.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития