A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на правилавторник, 28 Януари 2020  591

Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет Златоград, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград в деловодството на Общински съвет – Златоград, с адрес: 4980, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 или изпратени на е-mail: obs_zlatograd@abv.bg.Вносител:

БОРИСЛАВ ХАДЖИЕВ

Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политика

Към Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград
Декларация – Приложение № 1
Декларация – Приложение № 2


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития