A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на План-сметка за разходите на битови отпадъци за 2014 г.вторник, 19 Ноември 2013  1027

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Златоград предоставя на Вашето внимание проект на План-сметка за разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2014 г.
Заинтересованите лица могат да представят писмени предложения и възражения по проекта на План-сметката на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване на Общинска администрация Златоград, в срок до 19.12.2013г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Проект на План-сметка за 2014г.
2. Обяснителна записка;
3. Прогноза за облог за Такса битови отпадъци за 2014г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития