A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБАчетвъртък, 14 Ноември 2013  1114

ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА  БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни Община Златоград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград.


Дата на публикуване: 14.11.2013г.


Мотиви


Проект на наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития