A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕпонеделник, 23 Април 2018  1778

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


(Приета с Решение № Ж 147/23.03.2016г. на Общински съвет Златоград, в сила от 01.04.2016г., изменена и допълнена с Решение № Ж 379/22.12.2016 г. на Общински съвет Златоград, в сила от 01.01.2017г.)


Във връзка с констатирана явна техническа грешка при публикуване на Проект на Наредба № 1 за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград, на 23.04.2018г. отново

на основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград, приета с Решение № Ж 147/23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград, в сила от 01.04.2016г., изменена и допълнена с Решение № Ж 379/22.12.2016 г. на Общински съвет Златоград, в сила от 01.01.2017г.


Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба за изменение и допълнение


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития