A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредбапетък, 19 Октомври 2012  982

За повече информация вижте приложението.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 на Oбщински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
51

Актуално
Предстоящи събития