A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАпетък, 22 Март 2024  99

Проект на Наредба за предоставяне на парични средства на служителите в Общинска администрация Златоград, назначени по трудов договор, за представително облекло

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на  наредба за предоставяне на парични средства на служителите в общинска администрация Златоград, назначени по трудов договор, за представително облекло


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Постъпил Проект на Наредба за предоставяне на парични средства на служителите в общинска администрация Златоград, назначени по трудов договор, за представително облекло от Борислав Хаджиев – общински съветник
Мотиви
Писмо до Общински съвет Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития