A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАчетвъртък, 29 Април 2021  269

ПРОЕКТ НА 

НАРЕДБА
за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Златоград

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Златоград.

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития