A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАчетвъртък, 29 Април 2021  225

ПРОЕКТ НА

НАРЕДБА
ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
       

 

 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за овладяване на безстопанствените животни и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията на община Златоград.
 

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития