A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАсряда, 18 Ноември 2020  186

ПРОЕКТ НА


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето  и

администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград


 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето  и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград.Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
71
понеделник, 12 Април 2021
29
вторник, 09 Март 2021
170
сряда, 03 Март 2021
65

Актуално
Предстоящи събития