A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАчетвъртък, 05 Ноември 2020  716

На основание чл. 26, ал. 3 и 4, изр.2-ро от Закона за нормативните актове, в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Златоград.Вносител:
Групата общински съветници „Заедно за Община Златоград“


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект за изменение и допълнение на наредба
Проект на решение


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития