A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАчетвъртък, 05 Ноември 2020  639

На основание чл. 26, ал. 3 и 4, изр.2-ро от Закона за нормативните актове, в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Златоград.Вносител:
Групата общински съветници „Заедно за Община Златоград“


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект за изменение и допълнение на наредба
Проект на решение


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
71
понеделник, 12 Април 2021
29
вторник, 09 Март 2021
170
сряда, 03 Март 2021
65

Актуално
Предстоящи събития