A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2вторник, 21 Юли 2020  353

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград


На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмени предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в Центъра за информационно и административно обслужване, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.
Общественото обсъждане на проект на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград ще се проведе на 24.08.2020г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ІІ-ри етаж в сградата на Общинска администрация Златоград.


Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Проект на наредба


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития