A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредба №19вторник, 16 Юни 2009  1317

За редовното заседание на Общински съвет на 23 юни, кмета на община Златоград Мирослав Янчев внесе предложение за наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Златоград.
Зелената система на община Златоград е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на теритарията на общината, чрез опазване и поддържане екологична, рекреативна и естетическа функции.
Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на територията на община Златоград.

Приложение:
Проект на Наредба №19


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития