A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредбасряда, 11 Декември 2019  550

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград

Вносител:
АНТОН СИМЕОНОВ
общински съветник

Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление и мотиви
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Златоград
Докладна записка до Общински съвет Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития