A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАвторник, 20 Ноември 2018  693

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на права и услуги на територията на Община Златоград


Изготвен е проект на изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград.
На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмени предложения по него, да изразят мнения и препоръки на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в Центъра за информационно и административно обслужване, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
Постъпили предложения


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития