A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАвторник, 05 Юли 2016  963

за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от от публикуване на настоящият проект на НАРЕДБА за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водопренос/водоподаване пообщински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право напрокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Златоград, да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба
Проект на Тарифа за таксите за водовземане на минерална


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития