A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №12сряда, 13 Март 2019  559

          ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №12      


за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград 


         На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград. Писмените предложеният, мнения и препоръки по проекта  се депозират на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в Центъра за информационно и административно обслужване, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.Вносител:


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития