A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАвторник, 25 Август 2020  566

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА


Изготвен е проект на нова Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Златоград.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които, в едномесечен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Златоград www.zlatograd, могат да депозират, писмено, предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg или на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, партерен етаж, в рамките на работното време, от 8.30 до 17.30 часа.
Общественото обсъждане на проекта на нормативния акт ще се проведе на 28.09.2020г. от 17,00 часа в залата, на втори етаж, в сградата на Общинска администрация Златоград.

Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
6

Актуално
Предстоящи събития