A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НАчетвъртък, 05 Декември 2019  667

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № Ж 711 от 06.03.2018 г. ( в сила от деня на приемането му) на Общински съвет Златоград


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет Златоград, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник в деловодството на  Общински съвет – Златоград с адрес: 4980, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 или изпратени на е-mail: obs_zlatograd@abv.bg
Вносител:

ЕМИЛ ХУМЧЕВ

Председател на Общински съвет Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник за изменение и допълнение


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития