A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НАчетвъртък, 01 Февруари 2018  1699

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Изготвен е проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозирате писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: obs_zlatograd@abv.bg или на адрес в гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов” № 1, втори етаж- деловодство на Общински съвет Златоград, в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа.

Вносител:
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА
Председател на временната комисия


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития