A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проектчетвъртък, 15 Юни 2023  326

Проект

на Правила за финансово подпомагане и стимулиране на

деца и младежи с изявени дарби от Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проект на Правила за финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Златоград, които могат да се бъдат депозирани в  Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград - гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

 

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правила


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития