A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проектпетък, 23 Април 2021  251

Проект

за изменение и допълнение на Правилата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 4  от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Златоград да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на община Златоград ObA-zlatograd@zlatograd.bg и в Информационния център в сградата на Общинска администрация Златоград на адрес гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1.  


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект за изменение и допълнение на Правилата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития