A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРИЗИВчетвъртък, 15 Април 2021  209

Уважаеми жители на Община Златоград,

С настъпване на пролетта, Общинска Администрация Златоград предприе действия за традиционното пролетно почистване на населените места в общината.
Сред основните дейности са почистване на замърсени площи с отпадъци                                                  (нерегламентирани сметища) в и извън населените места, замърсяванията с отпадъци на реки, дерета и прилежащите им терени, както и почистване на общинските пътища.
Реализирането  на дейностите в града стартира през м. март в централната градска част, с работници от Общинска администрация, с почистване и миене на силно замърсените улици с пясък, следствие интензивното опесъчаване в края на зимния период. Поетапно ще бъдат изчистени от наноси и измити всички асфалтирани улици, съгласно изготвен график.
Към момента се почистват маркираните нерегламентирани сметища и замърсяванията с отпадъци на речното корито на река Върбица. Окопават се и се подготвят цветните площи за засаждане на летния разсад.
Предстои почистване от замърсяване с отпадъци на общинските пътища, почистване и освежаване на паркове, детски площадки и зони за отдих, както и косене на тревните площи.
Призоваваме жителите на Община Златоград, административни служби, търговски обекти, фирми и производствени предприятия да се включат в инициативата за пролетното почистване на града, като почистят прилежащите части към стопанисваните от тях сгради и междублокови пространства, при спазване на следните правила:
• битовите отпадъци, негодни за рециклиране, да се събират в чували и да се поставят до съдовете (кофи и контейнери), в деня на обслужването им от специализираната техника;
• разделно събраните отпадъци (пластмаса, хартия и стъкло) ще се събират в обявеният график за разделно събиране  в съответния район;
• градинските, строителните, както и едрогабаритните отпадъци (стари мебели, матраци, печки и др.), както и  излезлите от употреба ел. уреди (телевизори, компютри, бойлери, ел.печки и др.) да се съхраняват в частните имоти, а извозването им ще се извършва  при подадена заявка в Общинска администрация.
Призоваваме  за стриктно спазване на установените правила, относно управление на отпадъците в Община Златоград. За установяване на нарушения,  след почистване на местата с образувани нерегламентирани сметища, се монтират устройства за видеонаблюдения. На нарушителите ще бъдат налагани санкции в максималния предвиден размер, съгласно действащите нормативни актове.
Повече информация, относно заявяване извозването на събраните отпадъци, както и  желание за участие в организираните от Общинска администрация дейности, може да  получите на телефони: 0884 600 191 и 0884 600 172.
Нека, ставайки част от инициативата, заедно да допринесем за създаването на по-добра, чиста и приветлива околна среда!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития