A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключиха строителните дейности на ул. „Разсечен камък”сряда, 30 Ноември 2011  1204

Приключиха строителните дейности на ул. „Разсечен камък”Приключиха строителните дейности по отвеждане на повърхностните дъждовни води от ул. „Разсечен камък”, със заустване в съществуващо дере. По този начин се предотвратява наводняването на жилищните сгради от дъждовни води при поройни дъждове.
Обектът е изпълнен със средства, одобрени от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с Решение №4/16 юни 2011г.
Стойността на Договора за изпълнение на строително-монтажните работи е 143 994,34 лв.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития