A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Приключи кампанията на „Четири лапи” в Община Златоградпонеделник, 18 Октомври 2021  73

В периода от 11.10.2021 до 15.10.2021 г. в Община Златоград, се проведе кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на бездомни и дворни животни. Кампанията, вече пета поред за последните десет години, е едно от поредните съвместни усилия на „Четири лапи” и Община Златоград, за овладяване и намаляване на популацията на улични и дворни животни, по хуманен и ефективен начин.
Тази година, в хода на проекта, бяха обработени 43 животни, от които 16 кучета и 27 котки. Манипулациите са извършваха в специално оборудвана мобилна амбулатория, разположена на паркинга на стадиона в Златоград, от ръководителя на екипа д-р Надежда Мечева.
Така общия брой на обработените животни, при съвместната работа между Община Златоград и фондация „Четири лапи”, за периода 2011 – 2021 г. е 242 броя.
На територията на Община Златоград, извършените през годините дейности за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на бездомни и дворни животни, дават положителен резултат, който води до трайно намаляване на популацията на бездомните животни.
Основният проблем все още остава неразбирането на част от собствениците на домашни любимци, относно отговорностите и задълженията при отглеждането и полагането на грижи за животните, което води до редица проблеми, които касаят обществото като цяло.
До края на месец ноември 2021 г., в Община Златоград ще се проведе преброяване на безстопанствените кучета, част от мерките предвидени в Програмата и Плана за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Златоград, в съответствие с Националната програма. В тази връзка, отправяме покана за участие в кампанията на доброволци и представители на неправителствени организации. Целта на преброяването е да се констатира реално ситуацията в общината, относно броя, пола, възрастта и здравословното състояние на бездомните кучета, както и да се води коректна статистика и регистър, което ще улесни последващи действия спрямо тях и проследяване на нови, придошли или изоставени домашни кучета.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития