A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Превантивни дейности и профилактика срещу грипния вирус A (H1N1)сряда, 18 Ноември 2009  1248

Превантивни дейности и профилактика срещу грипния вирус A (H1N1)Всички членове на ПК по здравеопазване и лекарствена политика при ОбС Златоград, както и Управителят на МБАЛ Златоград, взеха участие в обсъждане на превантивните дейности и профилактика срещу грипния вирус A (H1N1).
В представената, от д-р Личев, информация стана ясно че в МБАЛ Златоград и сред общопрактикуващите лекари е създадена стройна организация за работа при възникване на съмнителни за заболяването случаи. Обособени са противогрипни кабинети за преглед, като приемът се осъществява от д-р Герджикова и д-р С. Хаджиминев. Оборудвани са изолирани помещения. В общинската болница са осигурени медикаменти ( Tamiflu и Relenza). Те са достъпни за всички нуждаещи се пациенти, без ограничение дали са социално слаби или здравно осигурени. В местните аптеки също има доставени медикаменти за тази цел, които могат да бъдат закупени само след предписание на личния лекар.
Симптомите на "свинския грип" (A/H1N1), включват висока температура, кашлица, хрема, главоболие, мускулни болки, втрисане, умора, болки в гърлото. В някои случаи може да се появи повръщане и диария. Желателно е навременното сигнализиране на личния лекар за предприемане на своевременно лечение. Рискови групи за заболяването са децата под две годишна възраст, лица над 65 години, бременни жени, лица с белодробни заболявания (включително астма), сърдечносъдови (с изключение на хипертония), бъбречни, чернодробни, хематологични или метаболитни (включително диабет) заболявания, както и пациентите с висока степен на затлъстяване.
На територията на Златоград засега няма регистриран случай на вирус на свинския грип. Не се наблюдава нарастване на грипните заболявания, но е възможна подобна вълна през месец януари следващата година. Медицинските специалисти дават следните препоръки за защита на здравето:
• Покривайте носа и устата си с кърпичка, когато кашляте или кихате.
• Хвърляйте кърпичката в кошчето за боклук, след употреба.
• Мийте често ръцете си със сапун и вода. Ако нямате на разположение сапун и вода, използвайте препарати, съдържащи алкохол за почистване на ръце.
• Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си. Микроорганизмите се разпространяват по този начин.
• Избягвайте контакти с болни хора.

В здравната комисия бе разгледана и готовността на МБАЛ Златоград за предстоящата акредитация, процедурата за която вече е в ход. От Регионалния център по здравеопазване Смолян и от РИКОСВ Смолян са получени удостоверения, че болницата отговаря на нормативните и хигиенни изисквания за подобна дейност. Извършени са ремонти на Детско отделение и аварийно стълбище, продължават ремонтните дейности за приемно-консултативните кабинети и Хирургично отделение.
Около 2 500 лица е обслужила болницата за първите 9 месеца на годината, от които 17 % от Община Неделино и 17% от Община Кирково. Както за текущата година и в бюджета за 2010 година, здравеопазването е записано сред основните приоритети на Община Златоград.

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития