A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРЕССЪОБЩЕНИЕсряда, 16 Юни 2021  183

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 16.06.2021 г., Община Златоград проведе събития за откриване на обектите, санирани и обновени в рамките на три проекта:

  1. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1.
  2. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2.
  3. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним "ZlatownEECO2-4.

Проектите са с насоченост повишаване на енергийната ефективност и обновяване на сгради и са реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития