A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРЕССЪОБЩЕНИЕсряда, 16 Юни 2021  166

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 16.06.2021 г., Община Златоград проведе заключителни пресконференции за оповестяване постигнатите резултати в рамките на четири проекта:

  1. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1. Договор за БФП BG16RFOP001-2.002-0015-С01 на стойност 917 881,44 лева.

2. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2. Договор за БФП BG16RFOP001-2.002-0016-С01 на стойност 1 098 045,31 лева.

3. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3. Договор за БФП BG16RFOP001-2.002-0017-С01 на стойност 791 136,11 лева.

4. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним "ZlatownEECO2-4. Договор за БФП BG16RFOP001-2.002-0031-С01  на стойност 875 445,16 лева.

Проектите са с насоченост повишаване на енергийната ефективност и обновяване на сгради и обхващат 32 многофамилни жилищни сгради, със 195 домакинства, които преминават в по-горен клас на енергопотребление – клас „С“, клас „В“ и клас „А“. В резултат от изпълнените мерки по сградите, се реализират над 429 тона годишни спестявания на емисии на парникови газове - въглероден диоксид (СО2), което допринася за чистотата на въздуха в град Златоград.

Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития