A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Прессъобщениесряда, 23 Март 2016  890

Прессъобщение На 09.03.2016 г. Министерство на енергетиката, като Програмен оператор на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", представено от Саид Хамаме и Христина Стоичкова, Даниела Цонева - представител на Националното координационно звено към Министерски съвет, Бйорн Оули и Арне Сойланд - експерти от Дирекция "Водни ресурси и енергетика" на Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия и Нейно превъзходителство посланичката на Кралство Норвегия у нас Гюру Катерина Викьор бяха на официално посещение в Община Златоград.
В момента Община Златоград изпълнява проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград” с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Основната цел на посещението бе запознаване на място със съществуващото положение на обектите на интервенция и как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на целите за оптимизация на енергийната ефективност в общинските сгради, чрез повишаване на качеството и производителността на отоплителните системи, преминавайки към алтернативен източник за отопление - пелети.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития