A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРАВО НА ОТГОВОРвторник, 21 Февруари 2017  1549

На 14.02.2017 г., в рубриката на „Родопи Вест” – „БЕЗ ЦЕНЗУРА”, в бр.18, 14-15.02.2017 г., бе публикуван материал със съдържание, което уронва престижа на местната власт на Община Златоград. Предвид това, на 15.02.2017 г., отправихме искане до г-н Узунов, в качеството му на управител на Пресгрупа „Родопи” ООД, която издава „Родопи вест”, да ни бъде предоставено право на отговор, който да се отрази в горепосочената медия, в неговата цялост. Тъй като такова право не получихме в последвалите издания на вестника, а евентуалното му публикуване впоследствие губи своята актуалност, използваме, към настоящия момент, само официалната си интернет страница, в защита на имиджа на Община Златоград.
Уважаваме амбициите на четвъртата власт да създава сензационни материали! Но когато тяхното съдържание не е достоверно и не кореспондира с действителната обстановка, се превръщат в инструмент за манипулация на гражданското общество. Нашите съграждани не заслужават да бъдат манипулирани! С оглед на това публикуваме изпратеното до „Родопи вест”, но непубликувано от тях, Правото си на отговор.
Защото сме отговорни за действията си и готови да понесем последствията от тях!ПРИЛОЖЕНИЯ:
Право на отговор
Публикуван материал в "Родопи вест"


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития